ჟურნალის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიერ გამოცემული ჟურნალი, „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა”, არის ორენოვანი, საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, რომელიც განთავსებულია EBSCO საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში. ჟურნალი გამოიცემა ქართულ და ინგლისურ ენებზე.