გარემოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის ჭრილში

ონისიმე ცხომელიძე
გამოცემა: XIII
გვერდი: 29-46
წელი: დეკემბერი 2019

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და საქართველოს სიტუაციის გამოძიება

ნიკა ჯეირანაშვილი
გამოცემა: XIII
გვერდი: 18-29
წელი: დეკემბერი 2019

კომპლემენტარობის პრინციპი და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქცია „კენიის საქმეების“ მაგალითზე

გიორგი ქვარაია
გამოცემა: XIII
გვერდი: 3
წელი: 20203