1

ნომერი 1

გამოცემა: 1
ნომერი: 1
წელი: 2009
ISBN: 1987-8540

კონსტიტუციის მშენებლობის საფეხურები

ჰერმან შვარცი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.7-11
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

რატომ უნდა გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები მართლმსაჯულების განხორციელებისას?

კონსტანტინე კორკელია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.12-20
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოქმედება კონფლიქტის ზონებში – შემხებლობა და პასუხისმგებლობა

ჯერემი მაკბრაიდი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.21-48
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

პროფესიული საქმიანობის ადგილის ხელშეუხებლობის დაცვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფარგლებში

დრაგოლუბ პოპოვიჩი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.49-57
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება რეფერენდუმისა და არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხებზე

ჯონი ხეცურიანი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.58-63
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სასამართლო ხელისუფლება და ძირითადი უფლებები საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში

იაკობ ფუტკარაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.64-75
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

თავდაცვისუნარიანი დემოკრატიიდან პრევენციულ სახელმწიფომდე?

ანდრაშ შაიო

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.76-101
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

თავდაცვისუნარიანი დემოკრატია და ადამიანის უფლებათა პრინციპები

რორი ოკონელი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.102-109
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სახელმწიფოებრიობა, აღიარება და გაეროს სისტემა — დამოუკიდებლობის ცალმხრივი გამოცხადება კოსოვოში

ალექსანდრე ორახელაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.110-136
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება: ვარნავა და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, I გამოცემა, 2009, გვ.137-140
სტატიის ჩამოტვირთვა