13

ნომერი 13

გამოცემა: 13
ნომერი: 13
წელი: 2019
ISBN: 1987-8540

კომპლემენტარობის პრინციპი და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქცია „კენიის საქმეების“ მაგალითზე

გიორგი ქვარაია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIII გამოცემა, 2019, გვ.3-18
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და საქართველოს სიტუაციის გამოძიება

ნიკა ჯეირანაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIII გამოცემა, 2019, გვ.19-29
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

გარემოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის ჭრილში

ონისიმე ცხომელიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIII გამოცემა, 2019, გვ.30-46
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფასთან ბრძოლის სისხლისსამართლებრივი სტრატეგია – გზა არსაითკენ

საბა ბრაჭველი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIII გამოცემა, 2019, გვ.47-65
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

როგორ განვითარდა კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის გამოთხოვის კანონმდებლობა და პრაქტიკა

გოგა ხატიაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIII გამოცემა, 2019, გვ.65-79
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სასამართლოს როლი დანაშაულის პროვოცირების განაცხადის გამოკვლევის პროცესში

დავით კვაჭანტირაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XIII გამოცემა, 2019, გვ.82-98
სტატიის ჩამოტვირთვა