16

ნომერი 16

გამოცემა: 16
ნომერი: 16
წელი: 2022
ISBN: 1987-8540

 

უკრაინის წინააღმდეგ ჩადენილი აგრესიისთვის რუსეთის მიმართ სამართლებრივი დევნის განხორციელების შესაძლებლობები:კრიტიკული ანალიზი

კევინ ჯონ ჰელერი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XVI გამოცემა, 2022, გვ.3-36 სტატიის ჩამოტვირთვა  

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეპარაციის პრაქტიკა:რიტორიკასა და რეალობას შორის

გიორგი ნაკაშიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XVI გამოცემა, 2022, გვ.37-67 სტატიის ჩამოტვირთვა  

ქალის უფლებათა დაცვა შეიარაღებული კონფლიქტებისა და საომარი ვითარების დროს, საერთაშორისო ინსტრუმენტები და პრაქტიკა

მარინა მესხი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XVI გამოცემა, 2022, გვ.68-83 სტატიის ჩამოტვირთვა  

საერთაშორისო დანაშაულები

გიზო ქემერტელიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XVI გამოცემა, 2022, გვ.84-101 სტატიის ჩამოტვირთვა  

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (Made in Soviet Union) და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სისტემა

გიორგი ბურჯანაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, XVI გამოცემა, 2021, გვ.102-116 სტატიის ჩამოტვირთვა