2

ნომერი 2

გამოცემა: 2
ნომერი: 2
წელი: 2009
ISBN: 1987-8540

უცხო ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკის გამოყენება და დიალოგი საკონსტიტუციო სასამართლოებს შორის

დიდიე მო.

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.3-25
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტების გამოყენების პრაქტიკა საქართველოში

კონსტანტინე კორკელია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.26-46
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

უფლება სამართლიან სასამართლოზე, არაკანონიერად მოპოვებული მტკიცებულებების გამოყენება და თავის დამნაშავედ ცნობა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში

პავლო პუშკარი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.47-61
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

მყიფე დემოკრატიები

სამუელ ისაშაროვი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.62-121
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის ერთი გადაწყვეტილების გამო

ოთარ გამყრელიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.122-130
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოლოდროინდელი პრაქტიკა ადამიანის თავისუფლების უფლებასთან დაკავშირებით

თემურ ტუღუში

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.131-143
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სისხლის სამართლის კანონის უკუძალის შესახებ – კომენტარი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე

დავით სულაქველიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.144-157
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

მოსაზრებები საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ – პასუხი დ. სულაქველიძის კომენტარზე

ქეთევან ერემაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.158-172
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საპროცესო შეთანხმება – შედარებითი მიმოხილვა

ირაკლი კოტეტიშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.173-190
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

Lautsi v Italy (ლაუცი იტალიის წინააღმდეგ)

გიორგი მელაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.191-200
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

„ისლამური თავსაბურავი“ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

ქეროლაინ ევანსი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2010, გვ.201-228
სტატიის ჩამოტვირთვა