3

ნომერი 3

გამოცემა: 3
ნომერი: 3
წელი: ივლისი, 2010
ISBN: 1987-8540

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ორმოცდაათი წლისაა. ბოლოდროინდელი მიმართულებები სასამართლოს იურისპრუდენციაში

ფრანსუაზ ტულკენსი.

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, III გამოცემა, 2010, გვ.3-52
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონსტიტუციონალიზმი და სასამართლო პრეცედენტი გაერთიანებულ სამეფოში

შარლოტა სკითი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, III გამოცემა, 2010, გვ.53-65
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ლორდების დაძირვა, სასამართლოს გავსება, მეფის გადაყენება სამი საკონსტიტუციო სამართლებრივი კრიზისი

ლუკას პრაკე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, III გამოცემა, 2010, გვ.66-98
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონსტიტუციონალიზმის პარადიგმები საქართველოში

ავთანდილ დემეტრაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, III გამოცემა, 2010, გვ.99-129
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონსტიტუციონალიზმი და სეკულარიზმი: საზოგადოებრივი საღი აზრის საჭიროება

ანდრაშ შაიო

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, III გამოცემა, 2010, გვ.130-162
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის გარანტიები ევროპულ კონსტიტუციებში

ბესიკ ლოლაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, III გამოცემა, 2010, გვ.163-180
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

აგრესიის პროზაული დანაშაული

მაიკლ ჯ.გლენონი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, II Iგამოცემა, 2010, გვ.181-234
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონონოვი ლატვიის წინააღმდეგ (განაცხადი π 36376/04) დიდი პალატის გადაწყვეტილება

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, III გამოცემა, 2010, გვ.235-242
სტატიის ჩამოტვირთვა