7

ნომერი 7

გამოცემა: 7
ნომერი: 7
წელი: 2014
ISBN: 1987-8540

საკონსტიტუციო სასამართლო და ევროპული ინტეგრაცია: გერმანიის გამოცდილება

რაინერ არნოლდი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.3-13
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

მოსაზრებანი კონსტიტუციის ჩანაწერის „მასვე აკისრებს მოვალეობის შესრულებას“ შესახებ

ავთანდილ დემეტრაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.14-23
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ჰერბერტ ჰარტის მიერ რადბრუხის ფორმულის კრიტიკა

ბესიკ ლოლაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.24-35
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

თანხმობის საფუძველზე ჩხრეკის წარმოების პრობლემური საკითხები

ლალი ფაფიაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.36-60
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ანონიმურობა კიბერსივრცეში: სასამართლო და საკანონმდებლო რეგულირების საკითხები

სოფია ქასირი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.61-109
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ვის ეკუთვნის ბავშვის სული? ესეი რელიგიური აღზრდის უფლებებსა და ბავშვისთვის არჩევანის თავისუფლების მინიჭებაზე

ჯეფრი შულმანი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.110-160
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

პროპორციულობის პრინციპი და თავისუფლება. ესეი კონსტიტუციური სამართლის მეთოდზე

ვლად პერჯიუ

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.161-196
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში გადატანა – ნაბიჯი რეგიონალიზმისაკენ თუ უბრალოდ ადგილსამყოფლის ცვლილება

გიორგი ასათაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.197-211
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

სამართლებრივი ვაკუუმისა და საკანონმდებლო ხარვეზის პრობლემა საქართველოს სამართლებრივ მართლწესრიგში

გიორგი მირიანაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.212-229
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი – ნოვაცია ქართულ კონსტიტუციურ სამართალში

თამთა რაზმაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VII გამოცემა, 2014, გვ.230-239
სტატიის ჩამოტვირთვა