8

ნომერი 8

გამოცემა: 8
ნომერი: 8
წელი: 2015
ISBN: 1987-8540

კონსტიტუციის ნორმების კონსტიტუციურობის შემოწმების პრობლემები

ბესარიონ ზოიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VIII გამოცემა, 2015, გვ.3-16
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კანონის უზენაესობის როლი საკონსტიტუციო სამართლის განვითარებაში

რაინერ არნოლდი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VIII გამოცემა, 2015, გვ.17-25
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონსტიტუცია „ყველასათვის“ თუ „მცირერიცხოვან რჩეულთათვის” – კონსტიტუციის შექმნის პრობლემები
საქართველოში

გიორგი მელაძე, კარლო გოდოლაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VIII გამოცემა, 2015, გვ.26-33
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

კონსტიტუციური ცვლილებები შესწორებების გარეშე: ამერიკული კონსტიტუციონალიზმის გამოწვევა

ვახტანგ ნაცვლიშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VIII გამოცემა, 2015, გვ.34-52
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება – STATUS QUO-სა და რეფორმის პერსპექტივების გარშემო არსებული ხედვების შესახებ

ვახუშტი მენაბდე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VIII გამოცემა, 2015, გვ.53-79
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა პირადი ჩხრეკისას მობილურ ტელეფონებთან მიმართებით

ლალი ფაფიაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VIII გამოცემა, 2015, გვ.80-98
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

შედარებითი სამართლის მეთოდოლოგიის გამოყენება პრაქტიკაში. პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებათა გადანაწილება საქართველოში, საფრანგეთსა და გერმანიაში

ვოლფგანგ ბაბეკი, ჯულიან ერფრუტი და ბიორნ შტაინროტერი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, VIII გამოცემა, 2015, გვ.99-122
სტატიის ჩამოტვირთვა