9

ნომერი 9

გამოცემა: 9
ნომერი: 9
წელი: 2016
ISBN: 1987-8540

საკონსტიტუციო სასამართლო სამართალსა და პოლიტიკას შორის

გიორგი ხუბუა

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IX გამოცემა, 2016, გვ.3-18
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

მოტივირებული გადაწყვეტილების უფლება

გიორგი ტაბატაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IX გამოცემა, 2016, გვ.19-32
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების რეტროაქტიული ეფექტი

მარინე კაპანაძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IX გამოცემა, 2016, გვ.33-50
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არსებული კონფლიქტების განმარტება ნახევრად საპრეზიდენტო ქვეყნებში საქართველოს მაგალითის გამოყენებით

თორნიკე ზურაბაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IX გამოცემა, 2016, გვ.51-71
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის საკითხი ქართულ კანონმდებლობაში

გიორგი მელაძე, გიორგი ნონიაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IX გამოცემა, 2016, გვ.72-90
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

საარჩევნო დავებზე დიფერენციაციის კონსტიტუციურობის შეფასების ტესტები. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა

ნინო კილასონია

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IX გამოცემა, 2016, გვ.91-111
სტატიის ჩამოტვირთვა

 

ხელისუფლების დანაწილების, შეკავებისა და გაწონასწორების სისტემა და კონსტიტუციონალიზმის ამერიკული ხედვა

ირაკლი კლდიაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, IX გამოცემა, 2016, გვ.112-126
სტატიის ჩამოტვირთვა