სპეციალური ნომერი

ნომერი: სპეციალური
წელი: 2023
ISBN: 1987-8540

საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის რეფორმა პოსტსაბჭოთა საქართველოში: გამოწვევების ანალიზი საბჭოთა მემკვიდრეობითობის ჭრილში

გიორგი მელაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, მალხაზ ნაკაშიძე, ლაშა შაინიძე, გიორგი ჩიტიძე

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, სპეციალური ნომერი, 2023, გვ.3-21
სტატიის ჩამოტვირთვა

ადვოკატი – პროფესია ტოტალიტარული სისტემის ჩრდილში

ირაკლი ხვადაგიანი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, სპეციალური ნომერი, 2023, გვ.22-42
სტატიის ჩამოტვირთვა

ეკონომიკური და საკანონმდებლო ცვლილებები: მიწასთან დაკავშირებული პრაქტიკებისა და მორალის სიმრავლე დუშეთის სოფლებში

მარიამ დარჩიაშვილი

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, სპეციალური ნომერი, 2023, გვ.43-56
სტატიის ჩამოტვირთვა