კონსტანტინე ვარძელაშვილი

საბჭოს თავმჯდომარე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე;

 

ირაკლი ფორჩხიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი;

 

სოფიო წაქაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგი. ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისში მართლმსაჯულების რეფორმის პროექტის მენეჯერი;

 

რიჩარდ ვოგლერი

სასექსის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის შედარებითი სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების პროფესორი;

გიორგი ჩიტიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგი. ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი.