ინფორმაცია ავტორებისთვის

გსურთ ამ ჟურნალში სტატიის გამოგზავნა? ჩვენ გირჩევთ ნახოთ ეს განყოფილება ამ ჟურნალის შესახებ, სადაც შეძლებთ გაეცნოთ ჟურნალის წესებს, აგრეთვე გთხოვთ ნახოთ წესები ავტორებისათვის. ავტორებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია მასალების გამოგზავნამდე, თუ უკვე გაიარეთ რეგისტრაცია, შეგიძლიათ განახორციელოთ სისტემაში შემოსვლა და დაიწყოთ გამოგზავნის პროცესი, რომელიც ხუთი ბიჯისაგან შედგება.