ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის

ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ბიბლიოთეკების თანამშრომლები შეიტანენ ამ ჟურნალს ბიბლიოთეკის ელექტრონული ჟურნალების სიაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ჟურნალის ღია საგამომცემლო სისტემა ასევე მოსახერხებელია ბიბლიოთეკებისათვის საკუთარი ელექტრონული ჟურნალების განსათავსებლად, რომელთა რედაქტირებაში მონაწილეობენ მასწავლებლები და სამეცნიერო მუშაკები (დეტალურად იხილეთ Open Journal Systems).